آشنایی با انجمن

انجمن شرکت های صنعت پخش استان فارس در یک نگاه

انجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس در مردادماه 1387 تشکیل گردید، و با تلاش و پیگیری مستمر هیئت مدیره انجمن اکنون دارای 160 عضو اعم از شرکتهای غذائی، داروئی، آرایشی و بهداشتی و… می باشد.

انجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس با همت والای هئیت مدیره مدبر فعالیت‌های قابل قبولی در راستای اهداف انجمن صنعت پخش و هویت بخشی به این صنعت انجام داده که بخشی از آن عبارتند از:

  • برگزاری همایش سالانه و اطلاع رسانی به اعضاء در زمینه‌های مختلف
  • تشکیل کمیته‌های مختلف رفاهی، آموزش، منابع انسانی و داروئی
  • تشکیل جلسات هفتگی

رئیس و اعضای هیئت مدیره محترم انجمن صنعت پخش فارس همواره با تلاش‌ها و پیگیری مجدانه خود سعی در برطرف کردن مسائل و مشکلات پیش روی اعضای صنعت پخش فارس بر آمده اند. همچنین رئیس و دبیر و یا سایر اعضاء محترم با حضور در جلسات و همایش‌هایی که تشکیل می گردد، حضور مستمر داشته و با ارائه پیشنهادها و راهکارهای مدبرانه سعی در پیشبرد اهداف عالیه انجمن صنعت پخش فارس می باشند.

درباره ما
about img

2

تعداد اعضا

تبلیغات
اخبار سایت

آخرین اخبار

آخرین اخبار انجمن شرکت های صنعت پخش استان فارس را دنبال کنید

گزارش عملکرد هیئت مدیره دوره ی چهارم ((مرداد1397 الی دی ماه 1401 ))

25 دی 1401

مقدمه : بدون شک انعکاس مستندات و رویدادهای انجمن علاوه بر اینکه زمینه بهره برداری وانتفاع کلیه اعضای محترم را به همراه دارد دیدگاهها وبرداشتهای مختل ...

ادامه مطلب

برگزاری مجمع و انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن شرکت های صنعت پخش فارس

24 دی 1401

پیرو آگهی برگزاری مجمع فوق العاده انجمن شرکتهای صنعت پخش در اتاق بازرگانی فارس و همزمان با تصویب اساسنامه جدید در تاریخ 1401/10/21 انتخابات هیات مدی ...

ادامه مطلب

دعوت معاونت محترم غذا دارویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مدیران شرکت‌های دارویی

15 دی 1401

احتراما پیرو دعوت معاونت محترم غذا دارویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مدیران شرکت‌های دارویی درخصوص مسائل ومشکلات وکلید توزیع دارو، روزسه شنبه مورخ۱۴۰ ...

ادامه مطلب

(( اطلاعیه شماره 2))

05 دی 1401

انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن شرکت های صنعت پخش فارس

ادامه مطلب

(( اطلاعیه شماره 1))

05 دی 1401

برگزاری مجمع فوق العاده و مجمع عمومی عادی انجمن شرکت های صنعت پخش فارس

ادامه مطلب