background

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه با حضور جناب آقای مهندس افشون معاون محترم اقتصادی استاندار ی فارس و جناب آقای دکتر دهقان زاده رئیس محترم انجمن داروسازان فارس مورخ99/02/14

_ روز یکشنبه مورخ 99/02/14 بنا به دعوت هیئت مدیره انجمن شرکت ها ی صنعت پخش فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویر احمد جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس افشون معاون محترم اقتصادی استاندار ی فارس و جناب آقای دکتر دهقان زاده رئیس محترم انجمن داروسازان فارس در خصوص بررسی مسائل و مشکلات و تبادل نظر و تصمصیم گیری شرکت های پخش اعم از : دارویی ، غذایی، آرایشی و بهداشتی ، تجهیزات پزشکی و سایر در محل دفتر انجمن صنعت پخش فارس همراه با ضیافت افطاری برگزارگردید. در این جلسه ابتدا هریک اعضا هیئت مدیره ضمن معرفی، خلاصه ای از فعالیت های شرکت های پخش بیان نمودند . همچنین جناب آقای مهندس دیداری رئیس محترم هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس و .... در خصوص توجه و حمایت بیشتر مقامات ارشد استانی و سازمان های دولتی به انجمن شرکت های پخش با عنایت به اینکه این مجموعه بزرگ با تعداد 10،000 هزار پرسنل و تعداد 24000دستگاه ناوگان حمل و نقل همیشه ودر همه حال حتی در شرایط حساس کنونی( شیوع ویروس کرونا) مشغول خدمت رسانی در توزیع کالاها ی اساسی و استراتزیک اعم از : دارو ، تجهیزات پزشکی ، مواد غذایی و...... مایحتاج ضروری و عمومی به همشهریان و سایر استان های همجوار مطالبی را بیان نمودند. جناب آقای مهندس نیری دبیر محترم انجمن شرکت های صنعت پخش فارس و..... باتوجه به اینکه شرکت های توزیع و پخش بطور مستمر مشغول تامین وتوزیع کالا های اساسی و استراتزیک اعم از :دارو تجهیزات پزشکی ، مواد غذایی و .... می باشد اما برخی از دارو خانه ها و پیمانکاران بیمارستانها و برخی از فروشگاه های بزرگ و کوچک نسبت به مطالبات شرکت ها ی توزیع و پخش همکاری مناسبی ندارند که این چرخه توزیع و پخش همیشه جریان داشته باشد . در همین راستا ایشان میزان مطالبات شرکت های پخش دارویی مر بوط به سال های 97 و قبل از آن و سال 98 دارو خانه های خصوصی و پیمانکاران بیمارستانها دولتی را به استحضار جناب آقای مهندس افشون و جناب آقای دکتر دهقان زاده رساندند و از آنها خواستار پیگیری جدی در این خصوص شدند که اگر این موارد به همین صورت ادامه یابد این شرکت ها دیگر توان تامین دارو را نخواهند داشت و لذا استان فارس که قطب پزشکی کشور و نیز جاذبه پذیرش بیماران خاص را تا کنون داشته دیگر این اتفاق نخواهد افتاد . در این جلسه جناب آقای دکتر دهقان زاده رئیس محترم انجمن دارو سازان فارس ضمن تشکر و قردانی از همکاری و تعامل خوب هئیت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس و.... و نیز مدیران شرکت های پخش دارویی در توزیع دارو به دارو خانه ها ، از انجمن شرکت ها ی صنعت پخش فارس با توجه به شرایط حساس کنونی (وجود شیوع ویروس کرونا ) پرسنل داروخانه که بعضا شبانه روزی مشغول به ارائه خدمات به همشریان عزیز کما فی سابق می باشند، ایشان ضمن قبول مطالبات شرکت های دارویی از دارو خانه ها که بخشی از آن مطالبات ترتیب پرداخت داده شده است ، نیز خواستار همکاری بیشتر با شرکت های توزیع کننده دارو در بازپرداخت مطالبات با توجه به شرایط پیش آمده شدند تا اینکه دارو خانه ها نیز بتوانند در بازه زمانی نزدیک مطالبات شرکت های دارویی را پرداخت نمایندو چرخه تامین وتوزیع دارو دچار اختلال نگردد . جناب آقای مهندس افشون معاون محترم اقتصادی استاندار پس استماع نظرات رئیس ، دبیر محترم و نیز اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس...... از زحمات این مجموعه بزرگ و خدوم تشکر و قدر دانی و نیزحمایت و همکاری از این انجمن وپیگیری مطالبات شرکت های دارویی از علوم پزشکی شیراز را از طرف استانداری اعلام نموند. و ایشان در این جلسه از جناب آقای دکتر دهقان زاده خواستار همکاری بیشتر بااین مجموعه و پیگیری و برگشت مطالبات به شرکت های پخش دارویی تا اینکه چرخه تامین وتوزیع دارو در استان دچار اختلال نگرددد .