background

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه در خصوص اعلام موجودی و توزیع کالاها و همچنین پیش بینی آینده از وضعیت بازار وتامین کالا از سوی تامین کنندگان 99/01/17

یکشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۷ بنا به دعوت سازمان صمت فارس از مدیران شرکت ها در خصوص روند توزیع کالا و اعلام موجودی کالا و همچنین پیش بینی آینده از وضعیت بازار وتامین کالا از سوی تامین کنندگان، مسائل ومشکلات این حوزه را ازسوی تعدادی از مدیران شرکت های پخش وجناب آقای مهندس محمود زاده معاون اقتصادی و جناب آقای مهندس حسنی رئیس اداره بازرگانی داخلی و آقای خورشیدی مدیر اجرایی انجمن صنعت پخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت