background

اخبار و اطلاعیه ها

نویسنده: مدیر سایت 14 اسفند 1401

کمیته منابع انسانی و آموزش

اولین جلسه کمیته منابع انسانی و آموزش انجمن شرکتهای صنعت پخش مورخ 1401/12/13در دفتر انجمن صنعت پخش برگزار گردید . در این جلسه دبیر محترم کمیته جناب آقای قبادی در ابتدا ضرورتهای تشکیل کمیته را تشریح نمودند سپس اعضای محترم کمیته با بیان دیدگاههای خود تدوین آیین نامه و دستورالعمل های تخصصی در حوزه منابع انسانی و آموزش را در ابتدای امر ضروری دانستند. در ادامه جلسه دبیر محترم هیات مدیره نیز با اعلام حمایتهای هیات مدیره از کمیته آموزش ،آمادگی اجرای مصوبات کمیته را اعلام نمودند. روابط عمومی انجمن شرکتهای صنعت پخش فارس