background

اخبار و اطلاعیه ها

نویسنده: مدیر سایت 30 شهریور 1401

برگزاری دوره آموزشی ثبت نام در سامانه سوخت

یرو هماهنگی تشکیل جلسه جهت آموزش مدیران لجستیک وترابری شرکتهای عضو ،عصر سه شنبه مورخ 1401/6/29 جلسه ای با حضور تعدادی از نمایندگان شرکتهای پخش در دفتر انجمن تشکیل که در ابتدای جلسه گزارش کاملی از اقدامات انجمن شده توسط نایب رئیس انجمن در خصوص پی گیریهای صورت گرفته جهت رفع مشکلات سوخت ناوگان ارایه گردید و سپس با توجه به تجربه موفق شرکت توزیع داروپخش در استفاده از سامانه هوشمند حمل ونقل بار شهری مدیر پشتیبانی شرکت جناب آقای صراطی با ارایه توضیحات و آموزش فرآیند دریافت پروانه بهره برداری شخصیتهای حقوقی و پروانه فعالیت افراد حقیقی اطلاعات لازم را در اختیار حاضرین قرار دادند . دراین جلسه به موضوع راه اندازی سامانه سیپاد در کنار فعال سازی جی پی اس ناوگان که مآخذ استخراج عملکرد پیمایش کیلومتر و تخصیص سوخت ناوگان می باشد نیز یادآوری گردید. با عنایت به اینکه طی جلسات انجام شده با معاونت محترم فنی استاندار و مدیریت شرکت پخش فرآورده های نفتی مقرر گردید تا جایگاهایی جهت عرضه سوخت آزاد در نظر گرفته شود. این مهم نیز در دست اقدام است وبه زودی مکاتبات لازم جهت اعلام پلاکهای مجاز پخش اطلاع رسانی میگردد.