background

اخبار و اطلاعیه ها

دیدار اعضای محترم هیئت مدیره از معاونت غذا و دارو ، سازمان صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی یاسوج

جلسه با ریاست محترم سازمان صنعت ومعدن وتجارت : این جلسه که به منظور معارفه و ارائه گزارش فعالیت های انجمن و همچنین انعکاس مشکلات و مسائل شرکت های پخش استان با ریاست محترم سازمان صمت جناب آقای مهندس روزبهان برگزار گردید ، ابتدا با بررسی مشکلات شرکتهای پخش مستقر در استان کهگیلویه وبویر احمد شروع گردید که مدیران محترم از جمله مشکلات سامانه تجارت و مسائل مربوط به درج ورودی کالاها و سایر مشکلات این درگاه مطرح نموده واز بازرسی های تیمی که بصورت همزمان از سوی نهادهای مختلف وبا تعداد نفرات بالا صورت میگیرد ونگاه مجرماته به فعالین صنعت دارند ابراز گله مندی گردید و سپس به موضوع مارژین و هزینه بالای توزیع و پخش با توجه به شرایط فعلی و کاهش فروش و رکود بازار در حضور ریاست محترم سازمان سازمان صمت وکارشناسان مطرح گردید. . در این جلسه ریاست محترم هیئت مدیره جناب مهندس دیداری ضمن پاسخوگویی به اعضا وشرکتها با ارایه تصویری شفاف از نحوه تعامل انجمن با نهادهای نظارتی در استان پرداختند ونقش حمایتی انجمن از فعالین را از وظایف اصلی برشمردند وخواهان مساعدت سازمان جهت رفع مشکلات وتسهیل فعالیت با توجه مواد قانونی دستورات رفع موانع تولید پرداختند سپس با ارائه گزارش از فعالیت های صورت گرفته انجمن در جهت استقرار و نظام مندی توزیع در شرایط مختلف را مطرح ونقش حیاتی شرکتهای پخش را در زنجیره تامین کالا ونیاز هموطنان به این چرخه فعالیت را بر شمردند وبا یاداوری نقش شرکتهای پخش در اعتصاب کامیونداران سال 98 جهت حمل وجابجایی نیازهای اساسی مردم ورفع نیاز اقلام مبازه با کرونا توسط شرکتهای عضو اشاره وتوجه واهمیت حیاتی فعالیتهای پخش را یادآور شدند و خواستار ورود بیشتر دستگاه های حاکمیتی جهت حمایت از این صنعت اشتغال آفرین شدند وتوجه به افزایش مارژین توزیع کالاجهت جبران هزینه های بی رویه پخش را از الزامات اساسی دولت دانستند.در ادامه مباحث با عنایت به مصوبات مجمع عمومی انجمن ملی ایران موضوع امکان استقلال شعبه کهگیلویه و بویراحمد جهت ساماندهی شرکت های پخش مطرح و از شرکت های حاضر تقاضای همکاری و مساعدت جهت تشکیل هیئت مؤسسین گردید و از ریاست محترم سازمان صمت نیز قول مساعدت و همکاری و معرفی شرکت های فاقد مجوز و شناسه اخذ گردید در پاسخ به مطالب مطرح شده ریاست محترم سازمان صمت با قدردانی از اقدامات خطیر انجمن در راه اندازی کمیته ها وکار گروههای مختلف آن را از تجربیات ارزنده دانسته ولزوم برخورداری تشکل های بخش خصوصی از تجرییات جهت بهبود شرایط کسب و کار و رفع موانع را به کارشناسان یاداوری نموده و به همکاران شرکت های پخش اطمینان خاطر دادند که از فعالیت های آنان نهایت حمایت را خواهند داشت. در این جلسه مدیران محترم شرکت های پخش مستقر در یاسوج : آقایان : بدره( شرکت آرش پخش بشار ) ، واهبی ( صبا پخش یاسوج ) ، خواجویی ( ماهان پخش پایدار ) ، غزالی خوب ( شرکت برادران غزالی خوب) ، موسوی دوست(ساحل پخش بویراحمد ) و نماینده شرکت سازه معمار خرم ناز ، با بیان موضوعات ومطالب صنفی و مشکلات پرداخته و آمادگی خود را جهت همکاری و مساعدت با سیاست های انجمن اعلام نمودند. جلسه با معاونت محترم غذا و دارو : این جلسه که بنا به درخواست شرکتهای دارویی عضو وتاکید کمیته دارویی در خصوص مشکلات و موضوعات مطرح شده از سوی شرکت های دارویی عضو برگزار گردید ،با حضور جناب آقای دکتر افشار معاونت محترم غذا ودارو،جناب دکتر عابدی مدیر دارویی وجناب اقای اسدپور مدیر مالی معاونت و ریاست محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس دیداری،جناب آقای خدابخشی نایب رییس انجمن ،جناب اقای صدر عضو هیات مدیره وجناب آقای خورشیدی مدیر اجرایی تشکیل گردید درابتدای جلسه ریاست محترم هیات مدیره با ارائه دلایل و مستندات شرح کاملی از وضعیت شرکتهای دارویی با ذکر مصادیق عینی از شرایط کسب کار وموانع موجود پرداخته سپس با بیان وخامت مالی مراکز دولتی وعمق ومیزان بدهی اشاره نمودند و نیاز مالی شرکت ها به تامین نقدینگی را بازگو و خواستار تسویه دیون معوق آن دانشگاه به شرکت ها گردیدند . سپس آقای مهندس خدابخشی میزان مطالبات هرشرکت وجمع بدهی مراکز وداروخانه های بدحساب را به ریز گزارش نموده و وضعیت نامطلوب پرداخت بیمارستان ها و مراکز تحت پوشش را یاد اوری نموده وتقاضای رسیدگی به موضوع و حل مشکلات مالی شرکت ها بویژه حوزه معاونت ، بیمارستان امام سجاد ،بیمارستان شهید بهشتی ومراکز بهداشت بخصوص شهید دامیده پرداختند . در این جلسه جناب آقای صدر نیز با انعکاس مشکلات حوزه داروخانه های خصوصی که نگرانی های زیادی را برای مدیران شرکت ها به وجود آورده است از مدیریت محترم دارو تقاضای ورود و حل مشکلات شرکت ها نمودند. در ادامه به بحث در خصوص حجم مطالبات شرکت ها از مراکز درمانی دولتی به ویژه معاونت غذا و دارو که قریب به 30 میلیار تومان می باشد به صورت دقیق وبا جزییات پرداخته شد که در نتیجه جلسه معلونت محترم غذا ودارو ضمن پذیرفتن مسولیت کلیه موضوعات عنوان شده اعلام کردند مشکلات عمدتا ناشی از عدم برگشت مطالبات دارویی مراکز وعدم همراهی دانشگاه در تخصیص منابع دارویی در بخش دارو دانستند واعلام کردند با رایزنی انجام شده بحث تخصیص 20درصد از منابع گلوبال بیمارستانی میتواند مشکلات را سرو سان بخشد وپیرو این مذاکرات مقرر گردید جلسه ای در اولین فرصت با حضور مدیران شرکت های پخش ، رؤسای بیمارستان ها و متولیان دانشگاه به خصوص معاونت توسعه و منابع دانشگاه تشکیل و راهکارهای اجرایی پرداخت مطالبات بررسی و تصمیم گیری گردد . همپنین مقرر شد شرکت های محترم نسبت به ارائه گزارش دقیق از مطالبات با توجه به عمق بدهی و اولویت مرکز با دانشگاه مکاتبه و رونوشت آن را به دفتر انجمن منعکس نمایند .تا پس از جمع بندی توسط هیئت مدیره مکاتبات لازم با حوزه ریاست دانشگاه یاسوج صورت پذیرد . جلسه با ریاست محترم اتاق بازرگانی : این جلسه که با حضور ریاست محترم سازمان صمت جناب آقای مهندس کیانی و دبیر اجرایی اتاق بازرگانی جناب اقای اسلام زاده و مدیران شرکت های عضو فعال در استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل گردید در ابتدا ریاست محترم هیئت مدیره و اعضای حاضر با ارائه گزارشی مبسوط و کامل از فعالیت های صورت گرفته در انجمن ،نقش پررنگ شرکت های عضو در توزیع کالاهای اساسی و دارویی در شرایط فعلی را به تصویر کشیده و آمادگی هیئت مدیره و انجمن را جهت اجرای طرح های جدید به ویژه همکاری مستقیم با تولیدکنندگان و سایر تشکل ها ی فعال جهت رونق کسب وکار ابراز نمودند . سپس جناب آقای خورشیدی با ارایه گزارش فعالیتهای انجمن کارکرد کمیته هارا تشریح نمودند . این جلسه که به منظور استفاده از نظرات ریاست محترم در خصوص امکان سنجی استقلال شعبه استان کهگیلویه وبویر احمد ومساعدت ایشان در دستور کار بود ایشان اظهار نمودند لزوم اخذ کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق شرط اول ورود تشکل هاست وهمچنین معدود بودن شرکت های عضو استان را از موانع عنوان کردند و مقرر گردید با همکاری کارشناسان اداره صمت ضمن شناسایی شرکتهای پخش فعال ،پیوستن شرکتها به تشکل مورد حمایت قرار گیرد لیکن تصریح گردید در ابتدای امر هیئت مؤسسین توسط شرکت های فعال تشکیل و جهت جلب مشارکت سایر شرکت ها از طریق نماینده انجمن جناب آقای آیت ا...بدره مدیر محترم شرکت پخش آرش ، اقدامات لازم با همکاری دبیر اجرایی وحمایتهای لازم نیز توسط اتاق در دستور کار قرار گیرد .تا پس از به حدنصاب رسیدن شرکت های عضو نسبت به برگزاری مجمع و تصویب اساسنامه وبر گزاری انتخابات واستقلال شعبه اقدام گردد.