background

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران تقدیر از مدیران محترم شرکت‌های دارویی دارای رتبه در ارزشیابی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

با هماهنگی ودعوت قبلی تعدادی از مدیران محترم شرکت‌های دارویی که در ارزشیابی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای حائز رتبه شده بودند روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲در جلسه هیئت مدیره انجمن مورد تقدیر قرارگرفته واز طرف انجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس لوح سپاس دریافت نمودند. مدیران شرکت‌های دارویی که حائز رتبه گردیده بودند بشرح ذیل می باشند: ۱_ آقای شهرام دهداری مدیر شرکت دارو پخش رتبه اول ۲_ آقای کیوان زارع مدیرشرکت رازی مشترک رتبه اول ۳_ آقای مسعود زارعی مدیر شرکت آدورا طب رتبه دوم ۴_ آقای آرش ترابیان مدیر شرکت فردوس مشترک دوم ۵_ آقای کاووسی مدیر شرکت دایا دارو رتبه سوم ۶_ آقای احمد رضا سبز علیان مدیر شرکت داروگستر طوبی رتبه چهارم ۷_آقای نجفی مدیر شرکت ممتاز رتبه پنجم