background

اخبار و اطلاعیه ها

نویسنده: مدیر سایت 19 اردیبهشت 1401

نشست شرکت های توزیع کننده روغن خوراکی

به اطلاع می رساند بدلیل کمبود روغن خوراکی در بازار جلسه ای به همین منظور در روز شنبه مورخ 1401/02/17 باحضور آقای دکتر قانعی رئیس اداره بازرسی جهادکشاورزی فارس وآقای جمالی مدیرکل غله فارس ونمایندگان تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف وآقای مهندس دیداری رئیس محترم هیئت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ،خورشیدی مدیر اجرایی ، آقای جوانمردی و سایر اعضای محترم اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی شیراز ومدیران محترم شرکت‌های توزیع روغن خوراکی تشکیل گردید. دراین جلسه بابررسی موضوع کمبود روغن دربازار مقرر گردید: بازرسی صرفا از طریق بازرسان جهاد کشاورزی استان صورت پذیرد وازموازی کاری سایر دستگاه جلوگیری بعمل آید. برای جلوگیری از پرونده سازی مدیران شرکت‌های توزیع کننده روغن از اتهام به اجبار فروشی و ارجاع به سازمان های قضایی قبل از آن هماهنگی لازم بین سازمان صمت وجهاد کشاورزی وانجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس ومدیر شرکت صورت پذیرد. جهت تامین نیاز کمبود روغن موضوع را به مدیران ارشد شرکت ونیز به مقامات استانی اطلاع رسانی تا نسبت به اخذ سهمیه بیشتر وتسریع در تامین توزیع اقدام لازم صورت پذیرد.