background

اخبار و اطلاعیه ها

نویسنده: مدیر سایت 07 دی 1400

جذب مسئول فنی

خوشبختانه نمایندگان بخش خصوصی ، خصوصا انجمن ملی صنعت پخش ایران و اتاق بازرگانی توانست در مورد یکی از عمده ترین مشکلات صنعت پخش در رابطه با ثبت اطلاعات در سامانه های متعدد و دریافت مجوز و جذب مسؤل فنی برای شرکت های صنعت پخش با پیگیری جدی در راستای رفع موانع ، در نهایت منجر به مصوبه فوق گردید. (مصوبه جلسه پنجاه و چهارم مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ هیات ) .