background

اخبار و اطلاعیه ها

نویسنده: مدیر سایت 07 دی 1400

جلسه الزام قیمت کالا ها از کارخانه

روز یکشنبه مورخ 1400/10/05 جلسه ای با حضور اعضا محترم ه‍ئیت مدیره وتعدادی از مدیران شرکت های تولیدی وپخش نوشیدنی و آبمعدنی در محل دفتر انجمن در رابطه با الزام قیمت کالا ها از کارخانه ورعایت شرکت های پخش نسبت به قیمت های اعلامی برای ۱۴ قلم از سوی وزارت صمت مورد بحث وبررسی قرار دادند.دراین جلسه مقررگردید که شرکت ها در صد هزینه های تولید وتوزیع برای هر نوع شرکتی که کالاهای مخصوص خود توزیع می نمایند جهت تبین و ارائه راهکار وپیشنهاد به سازمان صمت ،معاونت حمایت از حقوق مصرف کنند استان ونیز شورای گفتگو بخش خصوصی استانداری مطرح ودراین زمینه تصمیم گیری وتا اینکه طرح تازمان کارشناسی بیشتر به تعویق بیندازند. هچنین مقرر گردید موانع ومشکلات ناشی از اجرای این طرح توسط شرکت ها اعلام تا پس از جمع بندی از طریق سازمانها ونهاد های حاکمیتی توسط انجمن صنعت پخش استان ونیز از طریق انحمن ملی صنعت پخش ایران پیگیری گردد.