background

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن صنعت پخش فارس

بدینوسیله از کلیه مدیران و نمایندگان محترم شرکت های صنعت پخش که در مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنعت پخش فارس در روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 حضور یافته و اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن صنعت پخش را برای یک دوره سه ساله دیگر انتخاب نموده اید ، از شما سروران گرامی تقدیر و تشکر بعمل می آید . لذا شایسته است که همچون گذشته از حمایت و پشتیبانی همه جانبه در جهت پیشبرد اهداف این انجمن که همانا اعتلا بخشیدن به این تشکل بزرگ دارد دریغ نفرمایید . شایان ذکر است که منتخبین شما نیز آنچه در توان دارند را در این راه به منصه ظهور خواهند گذاشت. توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستاریم .