background

اخبار و اطلاعیه ها

نشست اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس با جناب آقای حاج حمید فهندژ سعدی ریاست محترم هیئت مدیره گروه تولیدی یک و یک

هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس روز سه شنبه مورخ 1400/06/02 جلسه ای با صنعتگران حوزه تولید و پخش برگزار نمودند . در این نشست صمیمی که جناب اقای حاج حمید فهندژ سعدی ریاست محترم هیئت مدیره گروه تولیدی یک و یک حضور داشتند برخی از مسائل و مشکلات و چالش های صنعت پخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت . از جمله : طرح ایجاد شهرک اختصاصی صنعت پخش فارس یکی از مباحثی بود که در این جلسه مطرح گردید که در صورت نهایی و مشخص شدن وضعیت آن ، محل و نحوه خرید و واگذاری به اطلاع شرکت های تحت عضو این انجمن خواهد رسید .