background

اخبار و اطلاعیه ها

ملاقات با جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم شهرستان شیراز در مجلس شورای اسلامی

روز شنبه مورخ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ، تعدادی از اعضا هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش به منظور پیگیری وبیان مسائل ومشکلات شرکت های پخش با جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم شهرستان شیراز ملاقات نمودند. در این جلسه ابتدا جناب آقای مهندس نیری دبیر محترم انجمن درخصوص موارد ذیل مطالبی مطرح نمودند: ۱-تهیه طرح قانونمندی نظام توزیع وشرکت های پخش در مجلس شورای اسلامی وتصویب آن ۲- با توجه به ماهیت خدمت رسانی پرسنل شرکت های پخش در خدمت رسانی به شهروندان در توزیع دارو ومواد غذایی وسایر کالاها در داروخانه ها ومغازه ها لذا مستدعیست که دانشگاه علوم پزشکی ونیز ستاد مقابله باکرونا سهمیه ی واکسن به این افراد اختصاص داده شود. ۳- عدم اجرای شیوه نامه تردد زمانی ومکانی ناوگان حمل نقل که از سوی شورای شهر وشهرداری به تصویب رسیده و نیز عدم اخذ عوارض در قالب های مجوز ترد ویا عوارض شغلی ۴-بررسی قانون مالیات بر ارزش افزده و مارژین شرکت های پخش که این امر هزینه های زیادی برای شرکت های پخش در بردارد. ۵-تقاضای حضور نمایندگان انجمن وسایر تشکل ها در تصویب قانون ها ولوایح ودستورالعمل ها که این امر چون بدون حضور این تشکل ها وکارشناسی صورت می گیرد بعدا این مورد با مشکلات عدیده ای در اجرا خواهند داشت ،ولذا حضور نمایندگان الزامی است. سپس جناب آقای رعنایی درخصوص اجرای شیوه نامه تردد زمانی ومکانی شورای شهر مواردی را مطرح وفرمودند با توجه به ماهیت فعالیت شرکت های پخش این امر امکان پذیر نیست.ایشان در رابطه با قطعی مکرر برق در شهرک صنعتی فرمودندکه شرکت های پخش رابا مشکلات جدی مواجهه ساخته است وازآقای دکترقادری تقاضا نمودند که این موضوع را بررسی نمایند. همچنین جناب آقای کنگیا در رابطه با منابع انسانی شاغل در شرکت های پخش وهمچنین اختصاص زمین به شرکت های پخش در شهرک صنعتی مطالبی مطرح نمودند. همچنین آقای خورشیدی هم در رابطه با حمایت تولیدات ، سازمان های مربوطه با تشویق این تولید کنندگان حمایتهای لازم انجام دهند.بطوری که مصرف کنندگان با اعتماد وافتخار کالاهای تولید داخل استان، خرید ومصرف نمایند. در پایان جناب آقای دکتر قادری با جمع بندی از موضوعات مطرح شده فرمودند که هرکدام از موارد مطرح شده، پیگیری ومکاتبات لازم را انجام خواهند داد.