background

اخبار و اطلاعیه ها

مجمع فوق العاده انجمن شرکت های صنعت پخش فارس تیر ماه 1400

پیرو اطلاعیه های قبلی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن شرکت های صنعت پخش فارس جهت تصویب اساسنامه انجمن صنعت پخش فارس ،روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۹:۳۰ صبح جلسه ابتدا با تلاوتی چند از کلام الله مجید و سپس سرود جمهوری اسلامی آغاز شد، حاضرین در جلسه مدیران عامل محترم شرکت های پخش استانی ویا نمایندگان محترم شرکت های پخش سراسری بودند همچنین اعضا محترم ه‍یئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس ومهمانان آقای مهندس شیروانی دبیر کل انجمن شرکت های صنعت پخش ایران ونمایندگان اتاق بازرگانی ایران آقای مهندس سلیمانی مدیر امورتشکلات اتاق بازرگانی ایران و آقای مهندس عرفانی کارشناس ارشدمعاونت امور تشکلات اتاق بازرگانی ایران وآقای مهندس عوض پور دبیر کل اتاق بازرگانی فارس وآقای مهندس امداد مدیر امور تشکل های اتاق بازرگانی فارس در سالن جلسات اتاق بازرگانی شیراز برگزار گردید . دراین جلسه ابتدا آقای مهندس نیری دبیر انجمن صنعت پخش ضمن خوشامد گویی به حاضرین ومهمانان سپس در خصوص هدف برگزاری جلسه ونیز برخی مسائل ومشکلات شرکت های پخش را بیان نموند. سخنران بعدی آقای مهندس عوض پور دبیر کل اتاق بازرگانی شیراز بودند که در رابطه امور تشکل ها ونیز انجمن شرکت های صنعت پخش فارس که بزرگترین تشکل محسوب می شوند به اعضا ی این انجمن وتشکل توصیه نمودند که نسبت به اخذ کارت بازرگانی ویا کارت عضویت اتاق اقدام نمایند ودر راستا از مسؤلین اتاق وامور تشکل ها خواستند که در این زمینه همکاری وراهنمایی های لازم را برای اعضا انجمن انجام دهند. درادامه آقای مهندس دیداری رئیس انجمن شرکت های صنعت پخش در رابطه با ضرورت اخذ شناسه ملی انجمن شرکت های صنعت پخش فارس ونیز به جهت هویت بخشی شایسته نیست این تشکل بزرگ دارای هویت وشناسه وثبت نداشته باشد ولذا از اعضا خواستند که نسبت به تصویب اساسنامه انجمن شرکت های صنعت پخش فارس که امروز به جهت اهمیت همین موضوع جلسه بصورت فوق العاده تشکیل گردیده اعلام نظر مثبت داشته باشند .همچنین به جهت تقویت این انجمن به سایر اعضا محترم توصیه نمودند که نسبت به اخذ کارت بازرگانی ویا عضویت اتاق اقدام لازم وعاجل معمول فرمایند. همچنین آقای دیداری از انجمن ملی صنعت پخش ایران در خواست نمودند که موارد زیر را پیگیری نمایند. ۱_قانون مند کردن انجمن صنعت پخش که در این زمینه از انجمن ملی صنعت پخش ایران تقاضا نمودند که هماهنگی لازم با وزارت صمت ونیز نمایندگان مجلس در تهران وسایر استانها جهت طرح در مجلس اقدام لازم بعمل آورند. ۲_پیگیری لغو دستوالعمل نحوه حاشیه سود در توزیع ۳_پیگیری لغو دستورالعمل اخذ مجوز بهداشتی ومسؤل فنی وزرات بهداشت ۴_پیگیری لغو دستوالعمل وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض توسط شهرداریها ۵_ مکاتبه با مسؤلین مربوطه نمایندگان انجمن صنعت پخش در ستاد های تنظیم بازار استانی و شورای گفتگو استان حضور داشته باشند. سخنران بعدی جناب آقای مهندس شیروانی دبیر کل انجمن شرکت های صنعت پخش ایران بود ایشان از اعضا ه‍یئت مدیره انجمن در خصوص برگزاری مجمع وتوجه به انجمن شرکت های صنعت پخش فارس که نسبت به ثبت واستقلال این انجمن اقدام نمودندتقدیر و تشکر کردند. همچنین از اعضا حاضر در جلسه که نسبت به اهمیت موضوع احساس مسؤلیت داشته وشرکت نمودند تشکر کردند .آقای شیروانی ازبرخی اقدامات وتفاهمات انجام شده با مسؤلین کشوری از جمله با وزات صمت ،شهرداری ،پلیس راهور وپیگیری از الزام بکارگرفتن مسؤلین فنی در شرکت های پخش ،وثبت نام در سامانه TTAC با مسؤلین وزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشکی که دراین زمینه قول های مساعدی گرفته شده است . درپایان آقای مهندس سلیمانی در خصوص اهمیت ثبت تشکل ها در اتاق بازرگانی واخذ شناسه ملی تاکید نمودند هچنین ازمسؤلین اتاق بازرگانی شیراز نسبت به همکاری با اعضا محترمی که قصد اخذ کارت ویا کارت عضویت اتاق بازرگانی دارند را انجام دهند ،ایشان فرمودند اگر تشکل ها در اتاق ثبت نمایند می توانند از کمک های بلاعوض برای تقویت تشکل بهرمند گردند. در پایان آقای مهندس عرفانی ضمن قرائت اساسنامه برای اعضا حاضر در جلسه وبحث بررسی وتبادل نظرابراز نمودند کسانیکه دارای شرایط سه گانه (کارت بازرگانی /کارت عضویت اتاق بازرکانی/دارای فرم معرفی نامه مخصوص مدیران شعب سراسری) می باشند در صورتی اساسنامه مورد قبول وپذیرش آنان می باشد اعلام نظر بفرمایند که اعضا حاضر در جلسه با بلند کردن دست خود نسبت به متن اساسنامه انجمن قرائت شده رای مثبت داده و بدینوسیله اساسنامه انجمن شرکت های صنعت پخش فارس توسط اعضا حائز شرایط به تصویب رسید .