background

اخبار و اطلاعیه ها

بازدید هفتگی رئیس و دبیر محترم هیئت مدیره و مدیر اجرایی انجمن صنعت پخش فارس از برخی از شرکت های پخش

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ آقای مهندس دیداری رئیس محترم وآقای مهندس نیری دبیر محترم وآقای خورشیدی مدیر اجرایی انجمن شرکت های صنعت پخش فارس ،با مدیرشرکت کیمیا گستر اسطوره فرزان پارس با مدیر عاملی آقای ذبیحی دان و شرکت سلامت اندیشان هدف درمان پارس با مدیر عاملی آقای دکتر صاقی پور وشرکت آذین شکوه تجارت اوراسیا با مدیر عاملی آقای داختن ملاقات نمودند . در این دیدار مدیران شرکت ها هر کدام بنحوی مسائل ومشکلات شرکت های پخش خودرا بیان کردند ونیز پیشنهاداتی هم ارائه نمودند . همچنین جناب آقای دیداری رئیس و آقای نیری دبیر و نیزآقای خورشیدی برخی عملکرد ها و پیگیری های انجمن صنعت پخش بیان نمودند واز مدیران خواستارآن شدند که با همکاری بیش از پیش این انجمن را یاری نمایند.