background

اخبار و اطلاعیه ها

ملاقات از شرکت های داداش برادر ( شونیز ) ،یکتا آراد پویان ، پخش دارویی فردوس ، تهران بوران

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ جناب آقای مهندس دیداری رئیس محترم و جناب آقای مهندس نیری دبیر محترم واقای خورشیدی مدیر اجرایی انجمن شرکت های صنعت پخش فارس از شرکت های : داداش برادر (شونیز) به مدیریت آقای سلطانی ،یکتا آراد پویان جنوب به مدیر عاملی آقای حق خواه ،پخش دارویی فردوس به مدیریت آقای ترابی وتهران بوران به مدیریت آقای کردستانی بازدید وبا مدیران این شرکت ها ملاقات واز نزدیک با مسائل ومشکلات آنها آشنا و در این مورد بحث و تبادل نظر نمودند.