background

اخبار و اطلاعیه ها

بازدید اعضا محترم ه‍ئیت مدیره انجمن از شرکت شیراز دینا (پپسی) روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

در این بازدید ابتدا اعضا( جناب آقایان مهندس دیداری،مهندس نیری،مهندس صدر، مهندس سبزعلیان وخورشیدی مدیر اجرایی) با جناب آقای مهندس پژمانیان مدیر عامل محترم شرکت شیراز دینا ملاقات نموده ودر خصوص مسائل ومشکلات آن شرکت ونیز سایر واحد های تولیدی بحث وتبادل نظروسپس با همراهی جناب آقای مهندس پژمانیان از واحد های تولیدی شرکت بازدید نمودند.