background

اخبار و اطلاعیه ها

تشکیل کمیته غذایی انجمن شرکت های صنعت پخش فارس به میزبانی شرکت رامک شعبه شیراز

17 تیر 1400

با هماهنگی انجام شده با جناب آقای مهندس محسن توانگر مدیر شعبه شیراز شرکت رامک ،از اعضا ی فعال کمیته غذای جلسه کمیته غذایی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/ ...

ادامه مطلب

مجمع فوق العاده انجمن شرکت های صنعت پخش فارس تیر ماه 1400

07 تیر 1400

پیرو اطلاعیه های قبلی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن شرکت های صنعت پخش فارس جهت تصویب اساسنامه انجمن صنعت پخش فارس ،روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰ ...

ادامه مطلب

بازدید هفتگی رئیس و دبیر محترم هیئت مدیره و مدیر اجرایی انجمن صنعت پخش فارس از برخی از شرکت های پخش

27 اردیبهشت 1400

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ آقای مهندس دیداری رئیس محترم وآقای مهندس نیری دبیر محترم وآقای خورشیدی مدیر اجرایی انجمن شرکت های صنعت پخش فارس ،با مدیرش ...

ادامه مطلب

دیدار اعضا هیات مدیره انجمن پخش با رئیس سازمان صمت ومعاونین سازمان 1400/02/25

26 اردیبهشت 1400

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اعضا محترم هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس : آقای مهندس دیداری رئیس ، آقای مهندس نیری دبیر ، آقای خدابخشی نائب ...

ادامه مطلب

ملاقات از شرکت های داداش برادر ( شونیز ) ،یکتا آراد پویان ، پخش دارویی فردوس ، تهران بوران

20 اردیبهشت 1400

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ جناب آقای مهندس دیداری رئیس محترم و جناب آقای مهندس نیری دبیر محترم واقای خورشیدی مدیر اجرایی انجمن شرکت های صنعت پخش فارس ...

ادامه مطلب

بازدید اعضا محترم ه‍ئیت مدیره انجمن از شرکت شیراز دینا (پپسی) روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

01 اردیبهشت 1400

در این بازدید ابتدا اعضا( جناب آقایان مهندس دیداری،مهندس نیری،مهندس صدر، مهندس سبزعلیان وخورشیدی مدیر اجرایی) با جناب آقای مهندس پژمانیان مدیر عامل ...

ادامه مطلب

جلسه مدیر و دبیر محترم هیئت مدیره انجمن صنعت پخش فارس با معاونت محترم اداره کل تعزیران حکومتی فارس

22 فروردین 1400

روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ با هماهنگی های انجام شده آقای مهندس دیداری رئیس وآقای مهندس نیری دبیر محترم وآقای خورشیدی مدیر اجرایی انجمن صنعت پخش وآقای س ...

ادامه مطلب

ملاقات با جناب آقای مهندس رازقی رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی استان فارس

18 فروردین 1400

روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ جناب آقای مهندس دیداری رئیس وجناب آقای مهندس نیری دبیر محترم وآقای خورشیدی مدیر اجرایی انجمن صنعت پخش با جناب آقای مهندس ...

ادامه مطلب

جلسه سازمان صمت فارس با حضور جناب آقای زارع رئیس اداره بازرسی سازمان صمت وسایر بازرسان تحت مجموعه ایشان

24 اسفند 1399

روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۰جلسه ای از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر درسازمان بازرسی سازمان صمت فارس با حضور جناب آقای زارع رئیس اداره بازرسی سازمان صمت وسایر ب ...

ادامه مطلب

جلسه توزیع روغن خوراکی

18 اسفند 1399

یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ جلسه ای با حضور آقای مهندس دیداری رئیس و آقای نیری دبیر محترم انجمن شرکت های پخش و مدیران محترم شرکت های پخش توزیع روغن در خصوص ...

ادامه مطلب

تشکیل کمیته تجهیزات پزشکی

04 اسفند 1399

در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۳عصر جلسه ای با حضورجناب مهندس نیری دبیر محترم انجمن و مدیران شرکت های پخش تجهیزات پزشکی درمحل دفتر انجمن صنعت پخش فارس تشکی ...

ادامه مطلب

جلسه مدیریت محترم نظارت بر دارو وفرآوردهای بیولوژیک و مواد دانشگاه واعضا محترم هیئت مدیره انجمن صنعت پخش و مدیران محترم شرکت های دارویی

27 بهمن 1399

سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ جلسه ی هم اندیشی باحضور جناب آقای دکتر خسروی مدیریت نظارت بر دارو وفرآوردهای بیولوژیک ومواد دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، اعضا محت ...

ادامه مطلب