background

اخبار و اطلاعیه ها

دیدار اعضای محترم هیئت مدیره با معاونت غذا و دارو ، سازمان صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان بوشهر

26 خرداد 1401

دیداری با ریاست و کارشناسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر : هیئت مدیره انجمن صنعت پخش به نمایندگی ریاست محترم ، نائب رئیس و مدیر اجرایی ...

ادامه مطلب

مدیران تقدیر از مدیران محترم شرکت‌های دارویی دارای رتبه در ارزشیابی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

04 خرداد 1401

با هماهنگی ودعوت قبلی تعدادی از مدیران محترم شرکت‌های دارویی که در ارزشیابی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای حائز رتبه شده بودند روز دوشنبه مورخ ...

ادامه مطلب

نشست شرکت های توزیع کننده روغن خوراکی

19 اردیبهشت 1401

به اطلاع می رساند بدلیل کمبود روغن خوراکی در بازار جلسه ای به همین منظور در روز شنبه مورخ 1401/02/17 باحضور آقای دکتر قانعی رئیس اداره بازرسی جهادکشا ...

ادامه مطلب

جلسه ملاقات با جناب آقای دکتر ربانی زاده معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداري فارس

10 اردیبهشت 1401

تعدادی از اعضای(آقای مهندس دیداری،آقای مهندس نیری،آقای خدابخشی، آقای صدرو آقای خورشیدی مدیر اجرایی )هیئت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش روز پنجشنبه مو ...

ادامه مطلب

جلسه با آقای دکتر خداپرست رئیس محترم اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فارس

28 فروردین 1401

روز شنبه مورخ 1401/01/27 تعدادی از اعضای محترم هیئت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش: آقای مهندس دیداری رئیس ،آقای خدابخشی نائب رئیس ‌،آقایان رعنایی وتوا ...

ادامه مطلب

عرض تبریک

11 بهمن 1400

عرض تبریک خدمت آقای مهندس دیداری رئیس محترم هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد و جناب آقای خدابخشی نائب رئیس محترم ...

ادامه مطلب

جلسه با جناب آقای دکتر مظلومی رئیس محترم اداره نظارت برمواد خوراکی وآشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

09 بهمن 1400

در روز چهرشنبه مورخ 1400/11/06 تعدادی از اعضای هئیت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس(آقای مهندس دیداری ،آقای مهندس نیری ،آقای کنگیاوآقای خورشیدی مدی ...

ادامه مطلب

جلسه ای به دعوت مدیر کل راه آهن فارس درخصوص راه اندازی قطار خرده با در شیراز

29 دی 1400

بنا به دعوت مدیر کل راه آهن فارس درخصوص راه اندازی قطار خرده با در شیراز و با هماهنگی انجام شده انجمن شرکت های صنعت پخش فارس روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰ ...

ادامه مطلب