background

اخبار و اطلاعیه ها

پنجمین نمایشگاه وکنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران 19 الی 21 اردیبهشت ماه 1402. کیش

23 اردیبهشت 1402

هیات مدیره انجمن شرکتهای صنعت پخش فارس ،بوشهر وکهگیلویه وبویر احمد که با دعوت رسمی انجمن ملی شرکتهای صنعت پخش ایران در این رویداد حضور یافتند رسیدگی ...

ادامه مطلب

سمینار آموزشی قوانین کار

14 اردیبهشت 1402

ضمن تشکر و قدردانی از اعضای محترم ،مدیران عامل ، مدیران مراکز ،حسابداران ،کارشناسان منابع انسانی و اداری شرکتهای پخش که با حضور خود در اولین کارگا ...

ادامه مطلب

کمیته منابع انسانی و آموزش

14 اسفند 1401

اولین جلسه کمیته منابع انسانی و آموزش انجمن شرکتهای صنعت پخش مورخ 1401/12/13در دفتر انجمن صنعت پخش برگزار گردید . در این جلسه دبیر محترم کمیته جناب ...

ادامه مطلب

کمیته رفاهی و ورزشی

14 اسفند 1401

اولین جلسه کمیته رفاهی و ورزشی انجمن شرکتهای صنعت پخش مورخ 1401/12/13در دفتر انجمن صنعت پخش برگزار گردید . در این جلسه دبیر محترم کمیته جناب آقای بهم ...

ادامه مطلب

نمایشگاه صنعت پخش ایران

09 اسفند 1401

https://iditradeshow.ir/

ادامه مطلب

تشکیل جلسه کمیته غذایی

08 اسفند 1401

حضور مدیران شرکتهای پخش مواد غذایی انجمن صنعت پخش در کمیته تخصصی غذایی اولین جلسه کمیته غذایی دوره پنجم هیات مدیره با حضور اعضای محترم هیات مدیره ...

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی حسابداران مراکز توزیع شرکتهای عضو انجمن صنعت پخش

08 اسفند 1401

دوره آموزشی مرور روشهای حسابداری پخش ، همسویی سیاست ها و ایجاد وحدت رویه در پی گیری مطالبات ،نحوه ارسال گزارشات مورد نیاز مراکز درمانی و دان ...

ادامه مطلب

جلسه کمیته آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی

07 اسفند 1401

اولین جلسه کمیته آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی انجمن شرکتهای صنعت پخش فارس در روز شنبه مورخ 1401/12/06در دفتر انجمن تشکیل گردید . دراین جلسه مدیران ...

ادامه مطلب

تشکیل اولین جلسه کمیته دارویی

04 اسفند 1401

اولین جلسه کمیته دارویی شرکتهای عضو صنعت پخش در دوره پنجم هیات مدیره ، تاریخ 1401/12/03 در سالن ابوریحان مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی تشکیل ،و اعضا ...

ادامه مطلب

برگزاری همایش آموزشی انجمن شرکتهای صنعت پخش

27 بهمن 1401

این همایش با مشارکت وهمکاری انجمن شرکتهای صنعت پخش و مرکز آموزش علمی -کاربردی خانه کارگر فارس در تاریخ 1401/11/26 در سالن آمفی تئاتر مرکز فنآوری صنا ...

ادامه مطلب