background

درباره ما

درباره انجمن

انجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس در یک نگاه

انجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس در مردادماه 1387 با پنج عضو هیئت مدیره تشکیل گردید، اما پس از گذشت سال ها با تلاش و پیگیری مستمر هیئت مدیره انجمن اکنون دارای 284 عضو اعم از شرکتهای غذائی، داروئی، آرایشی و بهداشتی و… می باشد.

انجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس با همت والای هئیت مدیره مدبر فعالیت‌های قابل قبولی در راستای اهداف انجمن صنعت پخش و هویت بخشی به این صنعت انجام داده که بخشی از آن عبارتند از:

1- برگزاری همایش سالانه و اطلاع رسانی به اعضاء در زمینه‌های مختلف

2- تشکیل کمیته‌های مختلف از جمله: کمیته رفاهی، کمیته آموزش و منابع انسانی، کمیته داروئی

الف) کمیته رفاهی: یکی از اقدامات اساسی و ارزنده ای که با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمری که اعضای این کمته با همراهی رئیس و دبیر هیئت مدیره و با هماهنگی مدیریت و معاونت محترم شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در حال پیگیری است، ایجاد شهرک تخصصی صنعت پخش فارس که در شهرک صنعتی بزرگ شیراز در مراحل نهائی می باشد.
از دیگر اقدامات این کمیته که در حال پیگیری می باشد، بررسی مسائل رفاهی همچون مسکن برای مدیران شرکت‌ها در مرحله اول و هم‌چنین تخصیص و توزیع سبد کالا برای کارکنان شرکت‌های عضو صنعت پخش فارس می باشد.

ب) کمیته آموزش و منابع انسانی: این کمیته در زمینه آموزش و باز آموزی پرسنل شرکت‌های عضو با تشکیل کلاس‌ها در رده‌های مختلف اقدامات ارزنده‌ای انجام داده و هم‌اکنون در حال انجام و پیگیری است.
از دیگر اقدامات این کمیته تشکیل جلسات مستمر و پیگیری مسائل آموزشی و ارتقای سطح علمی کارکنان شرکت‌های عضو انجمن می باشد.

ج) کمیته داروئی: این کمیته در مرحله اول با دعوت از مدیران شرکت‌های داروئی با بررسی مسائل و مشکلات این شرکت‌ها و ارائه راهکار و بهبود و به‌روز آوری روش‌های توزیع و همچنین سعی در بر طرف کردن موانع موجود در این زمینه برآمدند.
از دیگر اقدامات این کمیته تشکیل جلسات مستمر و بررسی مسائل جاری شرکت‌های داروئی (ازجمله داروخانه ها)

3- تشکیل جلسات هفتگی

اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس با محوریت رئیس و دبیر محترم در جلسات هفتگی در دفتر انجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس حضور یافته و با بررسی و پیگیری مسائل جاری اعضای انجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس و سپس با ارائه راهکار و پیشنهاد سعی در بر طرف کردن آن می باشند.

رئیس و اعضای هیئت مدیره محترم انجمن صنعت پخش فارس همواره با تلاش‌ها و پیگیری مجدانه خود سعی در برطرف کردن مسائل و مشکلات پیش روی اعضای صنعت پخش فارس بر آمده از جمله دعوت از اقای دکتر سلیمی و هیئت همراه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای مهندس همتی ریاست محترم سازمان صنعت، معدن وتجارت فارس به دفتر انجمن شرکت‌های صنعت پخش فارس می باشد.
همچنین رئیس و دبیر و یا سایر اعضاء محترم با حضور در جلسات و همایش‌هایی که در انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس و یا سایر سازمان‌‌ها تشکیل می گردد، حضور مستمر داشته و با ارائه پیشنهادها و راهکارهای مدبرانه سعی در پیشبرد اهداف عالیه انجمن صنعت پخش فارس می باشند

درباره انجمن شرکت های پخش استان فارس

6,1541

تعداد اعضای انجمن