صفحه اصلی » نیازمندی‎ها

نیازمندی‎ها

تاریخ: ……………

شرکت ………… متقاضی …… نفر ………….. با سطح تحصیلات ………… می باشد.

تلفن تماس: ……………

ایمیل: ……………

فکس: ……………

آدرس: ……………