background

احمدرضا سبزعلیان

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش استان فارس ، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد

احمدرضا سبزعلیان

متولد : 1351/01/27 تحصیلات : _کارشناسی مهندسی سوابق مدیریتی: _مدیر داخلی شرکت پیشرو فارس _مدیریت شرکت پخش ممتاز _مدیر عامل شرکت فراز پخش ممتاز جنوب _مدیر شعبه شرکت به پخش _مدیر شعبه شرکت شفاآراد _دبیر کمیته دارویی انجمن شرکت های صنعت پخش استان فارس ، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد