background

حمیدرضا کنگیا

خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش استان فارس ، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد

حمیدرضا کنگیا

متولد : 1353/06/01 _بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت پخش _دانشجوی دکترای بازاریابی