background

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه مدیریت محترم نظارت بر دارو وفرآوردهای بیولوژیک و مواد دانشگاه واعضا محترم هیئت مدیره انجمن صنعت پخش و مدیران محترم شرکت های دارویی

سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ جلسه ی هم اندیشی باحضور جناب آقای دکتر خسروی مدیریت نظارت بر دارو وفرآوردهای بیولوژیک ومواد دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، اعضا محترم هیئت مدیره انجمن صنعت پخش ،جناب آقای آشفته نماینده اتاق بازرگانی و مدیران محترم شرکت های دارویی وآرایشی وبهداشتی وتجهیزات پزشکی در سالن جلسات اتاق بازرگانی شیراز برگزار گردید. جلسه ابتدا با تلاوتی چند از کلام اله مجید و سرود جمهوری اسلامی آغاز گردید وپس از آن با خوشآمد گویی از مدعوین وحاضرین در جلسه یادو خاطره ۲۲ بهمن سال ۵۷ و دهه فجر انقلاب اسلامی گرامی داشته شد.ابتدا جناب آقای آشفته از اتاق بازرگانی در خصوص نحوه اخذ کارت بازرگانی وعضویت اتاق توضیح کامل ارائه نمودند . سپس جناب آقای مهندس سبزعلیان در خصوص نقل وانتقال سرمایه داروخانه ونیز مطالبات پیمانکاران بیمارستانها مطالبی ارائه نمودند.ایشان همچنین از مدیران خواستار همکاری بیشتر و تسریع عمل در ارسال مطالبات شدند . سخنران بعدی جناب آقای دکتر خسروی بودند که از تعامل خوب انجمن صنعت پخش ونیز شرکت پخش با مجموعه معاونت غذا ودارو دارند ابراز رضایت نمودند. ایشان نیز خواستار همکاری در ارائه گزارشات وارزشیابی ها از طرف دانشگاه علوم پزشکی شدند.همچنین در رابطه با مطالبات پیمانکاران بیمارستانها فرمودندکه جلسات وهماهنگی خوبی در این زمینه صورت گرفته است. در پایان جناب مهندس نیری دبیر محترم انجمن صنعت پخش ضمن تشکر ازمدعوین وحاضرین در جلسه با جمع بندی مطالب و با تقدیر وتشکر از حوزه معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص همکاری خوبی که در زمینه مطالبات شرکت های دارویی از داروخانه ونیز پیمانکاران برداشته است اما از آقای دکتر خسروی و حوزه معاونت خواستارجدیت بیستری در استراد مطالبات شرکت های پخش از پیمانکار شدند . شایان ذکر است تعدادی از مدیران شرکت مسائل ومشکلات خودرابا جناب آقای دکتر خسروی مطرح نمودند.که آقای دکتر خسروی پاسخ مناسب در این زمینه ارائه فرمودند. جناب آقای موسوی دبیر کمیته آموزش در پایان از مدیران درخواست نمودند که در کلاس آموزش مجازی که ارائه می شود شرکت نمایند.