background

اخبار و اطلاعیه ها

نویسنده: مدیر سایت 08 آذر 1399

مجوز تردد خودروهای پخش

با پیگیری های مکرر انجمن شرکت های صنعت پخش فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد مجوز تردد در استان فارس جهت شرکت های عضو این انجمنکه لیست اطلاعات خودروی خود را به دبیرخانه ارسال کرده اند صادر گردید .