background

اخبار و اطلاعیه ها

نویسنده: مدیر سایت 22 شهریور 1399

برگزارس دوره آموزشی سامانه TTAC

با هماهنگی های انجام شده با معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن صنعت پخش فارس ،جلسه آموزش TTAC با حضورجناب آقای مهندس ارجمندطلب رئیس محترم اداره صدور پروانه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وتعدادی از نمایندگان شرکت های پخش در محل دفتر انجمن صنعت پخش، روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۶برگزار گردید ، دراین جلسه حاضرین از نحوه ثبت نام شرکت های غذایی و آرایشی وبهداشتی وتجهیزات پزشکی درسامانه دانشگاه علوم پزشکی جهت اخذ مجوز بهداشتی فراگرفتند.