background

اخبار و اطلاعیه ها

نویسنده: مدیر سایت 10 شهریور 1399

تقدیر و تشکر

درج چاپ تقدیر و تشکر انجمن شرکت های صنعت پخش فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد از همکاران زحمتکش صنعت پخش_ روزنامه خبر جنوب _ دوشنبه 99/06/10